hipotoniaPod ta tajemniczą nazwą kryje się po prostu niedociśnienie. Choroba ta nie jest tak bardzo rzadka jak by mogło się wydawać, ponieważ większość nas słyszy zazwyczaj o nadciśnieniu.

Ta wersja nie grozi zawałem, ale może utrudniać normalne funkcjonowanie. Objawami są; senność, zmęczeni, problemy z koncentracją czasem też brak apetytu i nadmierna potliwość. Osoby takie są też bardzo wrażliwe na zmiany pogody. Przykre objawy nasilają się szczególnie jesienią. Wyróżnić można trzy rodzaje tej choroby. Po pierwsze trzeba sprawdzić czy niskie ciśnienie jest chwilowe czy też trwa cały czas. Dlatego też trzeba przeprowadzić kilkukrotnie badanie ciśnienia. W szczególnych przypadkach można też zrobić Holter ciśnieniowy, czyli całodobowy pomiar tego parametru. Najczęstsza jest hipochondria pierwotna, pojawia się ona u osób w okresie dojrzewania, częściej też zdarza się u kobiet niż u mężczyzn. Widać tu skłonności dziedziczne, które na pewno nie są bez znaczenia. Czynnikami powodującymi wzmożenie choroby jest brak ruchu i stres. Niedociśnienia pierwotnego raczej się nie leczy i jest ono uznawane za jednostkę chorobową. Inną odmianą jest hipochondria ortostatyczna. Ma ona miejsce wtedy, gdy cieśnienie mamy na dobrym poziomie i nagle wstępuje jego spadek. Często towarzysza temu zawroty głowy i nie rzadko omdlenia.